Aksaray Ortaköy Halk Eğitim Merkezi KONTEYNER SAHA KÖPRÜ VİNCİ OPERATÖRÜ KURSU

Aksaray Ortaköy hem KONTEYNER SAHA KÖPRÜ VİNCİ OPERATÖRÜ KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

KONTEYNER SAHA KÖPRÜ VİNCİ OPERA

KONTEYNER SAHA KÖPRÜ VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

1. KURUMUN ADI :

2. KURUMUN ADRESİ :

3. KURUCUNUN ADI :

4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu, Özel Öğretim

Kurumları Yönetmeliği, Özel Kurslar Yönetmeliği ile

Haziran 2005 tarih ve 2573 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı Kurul Kararı'na göre yürürlüğe giren ''Özel Kurslar Çerçeve Programı''

5. PROGRAMIN ADI : Konteyner Saha Köprü Vinci Operatörü Yetiştirme

6. PROGRAMIN SEVİYESİ : Bu program, en az ilköğretim okulu mezunu olan

yetişkinler seviyesinde düzenlenmiştir.

7. PROGRAMIN AMAÇLARI

Bu program ile kursiyerlerin;

1. Konteyner saha köprü vincini tanımaları,

2. Konteyner saha köprü vincinin çalışma prensibini kavramaları,

3. Konteyner saha köprü vincini kullanmak için yeterli bilgi ve donanıma sahip

olmaları,

4. Operasyon sahasında sadece kendi başlarına değil, operatörlerle, serdümenlerle ve diğer şahıslarla ekip hâlinde hareket etmeleri,

5. Operasyon öncesinde yapılan kontrollere, operasyon esnasında genel güvenlik kurallarına ve ayrıca iş güvenliği talimatlarına uymayı alışkanlık hâline getirmeleri,

6. Konteyner saha köprü vinci ile ilgili ekstra bilgi donanımına sahip olmaya ve

öğrendiğini uygulamaya istekli olmaları,

7. Çevreyi korumaya karşı duyarlı olmaları,

8. Makinenin günlük, haftalık, aylık ve 6 aylık periyodik bakımlarını yapmaları beklenmektedir.

1. Konteyner saha köprü vinci operatörü: Makinenin tüm akşamını tanıyacak bilgi ve donanıma sahip ve tüm genel kontrollerini yapabilen, her tür arıza ya da noksanlığı tespit edip raporlayabilen, konteyner sahalarının uygulamaya yönelik olarak gereklerini yerine getirebilen, makineyi üreticinin kullanma talimatlarına uygun olarak kullanabilen, kullanırken iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına istisnasız uyan iş makinesi operatörüdür.

2. Bu kurs programı, konteyner sahalarında elleçleme amacıyla kullanılan konteyner saha köprü vinci operatörlerinin profesyonel bir şekilde çalışmaları ve bu konuda eksikliği hissedilen nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.

3. Bu kurs programında, konteyner saha köprü vinci hakkında genel bilgi, güvenlik kuralları, kullanma talimatları gibi makinenin kullanılması için gerekli ve yeterli bilgiler verilecektir.

4. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, iş kazalarının sık görülebileceği konteyner sahalarında daha bilinçli ve dikkatli davranarak kendilerinin ve operasyon sahasında çalışan diğer insanların hayatını tehlikeye sokmayacaklardır. Ayrıca, bu makine hakkında gerekli ve yeterli bilgiye sahip olan konteyner saha köprü vinci operatörleri, kolaylıkla iş imkânına kavuştukları gibi üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin gelişmekte olan liman sektörünün yetkin ve eğitimli operatör ihtiyacını da karşılayacaktır.

5. Programın içeriğinde; makine hakkında genel bilgiler, operatör kabini ve kontrol elemanları, operasyon prosedürleri, günlük, haftalık, aylık ve 6 aylık periyodik bakımlar, genel güvenlik kuralları, çevre kirliliği, kirlilik, enerji tasarrufu, tehlikeli maddeler, makine eğitimi, operasyon eğitimi uygulamaları vb. konular bulunmaktadır.

6. Konteyner saha köprü vinci operatörü eğitiminde teorik bilgiler verildikten sonra uygulama esasları birlikte verilecektir. Bu amaçla değerlendirme ve bilgi formunda yer alan eğitim kitabından aktarılanlar görsel olarak desteklenecek ve kursiyerler, pratik uygulamalarla da operasyona hazır hâle getirileceklerdir. Her konunun eğitimini, kendi alanında profesyonel eğitmenler ve eğitmen operatörler bizzat verecektir.

7. Kurs süresince, kursiyerler sürekli olarak emniyetli sahalarda bulunacaklarından; trafik akışı, operasyon, iş güvenliği, istif sahasının düzeni vb. konularda

meslekleriyle ilgili her tür canlı atmosferi yaşayarak tecrübe kazanacaklar ve bu şekilde de işe uyumları sağlanacaktır.

8. Kursiyerler, eğitimden önce konu hakkındaki bilgilerinin ölçülmesi amacıyla bir ön teste tabi tutulurlar. Eğitim sonunda aynı sorular ile son test uygulanarak kursiyerlerin kazanımları tam olarak ölçülecektir.

9. Yöntem ve teknik olarak programın uygulanmasında, gösterip-yaptırma, anlatım, bireysel çalışma yöntemi ve soru cevap tekniği yeri geldiğinde kullanılacaktır.

10. Konular bir sistem bütünlüğü içerisinde düşünülerek, gerekirse geçmiş konularla ilgili hatırlatmalar yapılarak kursiyelerr ön hazırlığa tabi tutulacaktır.

11. Kursiyerlerin öğrenmeleri periyodik olarak takip edilecek, öğrenmede eksiklikleri varsa tespit edilerek öğretici tarafından giderilecektir.

12. Kurs sonunda teorik ve uygulamalı genel sınav yapılacaktır.

13. Toplam süre olarak program 180 saat olup teorik bilgi 72 saat, uygulamalı pratik eğitimi 108 saattir. Toplam sürenin % 40'ı teorik bilgi, % 60'ı da uygulamalı pratik eğitimdir.

14. Konular kendi içerisinde birbirine bağlı ve süreklilik gösteren konulardır.

15. Konular işlenirken alanında uzman kişiler sınıf ortamına getirilerek kursiyerlerin faydalanması sağlanacaktır.

9. PROGRAMIN SÜRESİ

a. Haftalık süre: Günde 6 saat x 5 gün = 30 saat,

b. Toplam süre: 6 hafta x 30 saat = 180 saattir.

1 - 3. HAFTA

A. İŞ GÜVENLİĞİ VE KONTEYNER SAHA KÖPRÜ VİNCİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

1. İş Güvenliği ile İlgili Genel Bilgiler

2. Konteyner Saha Köprü Vinci Tanıtımı

3. Parçaları

4. Boyutları

5. Jeneratör

6. Kontrol Odası

7. Vincin Teknik Özellikleri

8. Trolley

9. Spreder

10. Kontrolör Kabini

11. Yürüyüş Aksamı

B. OPERATÖR KABİNİ VE KONTROL ELEMANLARI

1. Vincin Operatör Kabini

2. Konsol Elemanları

3. Kumanda Elemanları

4. Havalandırma Sistemi Kontrolleri

5. Anahtarlar

6. Joystick

7. Operatör Koltuğu

8. İletişim Sistemi

9. Güvenlik Kamera Donanımı

10. D-GPS

11. Auto-Steering

12. Bilgi Ekranı ve Alarm Kodları

13. Aydınlatma

C. GÜNLÜK KONTROLLER

1. Çalıştırmadan Önce Yapılacak Kontroller

a. Motor Yağ Seviyesi

b. Motor Soğutma Sıvısı Seviyesi

c. Hidrolik Yağ Seviyesi

d. Şanzıman Yağı Seviyesi

e. Yakıt Tankı ve Seviyesi

f. Lastik Basınçları

g. Makara, Kasnak, Tambur Kontrolü

h. Jeneratör Dairesi Kontrolü

i. Sızıntılar

j. Operatör Kabini k. Yangın Söndürücüler

l. Akü

m. Ana Mukavemet Elemanları

2. Çalıştırıldıktan Sonra Yapılacak Kontroller

a. Kumanda Joystick ve Kontrol Elemanları

b. Spreder ve Koça Kontrolü

c. İletişim Sistemi Kontrolü

d. Kamera ve Monitör Kontrolü

e. Aydınlatma

f. Limit-switch Kontrolü

g. İkaz Lambaları Kontrolü

h. Ön Cam Sileceği

i. Acil Durdurma Butonu Kontrolü

D. PERİYODİK BAKIMLAR

E. OPERASYON PROSEDÜRLERİ

1. Konteyner Saha Köprü Vinci Çalıştırma Prosedürü

2. Stop Etme Prosedürü

3. Yük Elleçleme

4. Spreder Hareketleri

5. Trolley Hareketleri

F. MANEVRALAR

1. Ana Yönde Yürüyüş

2. Çapraz Hareket

3. Yürüyüş Düzeltme

G. GÜNLÜK, HAFTALIK, AYLIK VE 6 AYLIK PERİYODİK BAKIMLAR

H. GENEL GÜVENLİK KURALLARI

İ. YAKIT ALIMI VE YAKIT İSTASYONU EMNİYET KURALLARI J. ÇEVRE VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ

K. TAŞIT VE SÜRÜCÜLERİN ETKİSİYLE MEYDANA GETİRİLEN KİRLİLİK, ALINACAK ÖNLEMLER VE ENERJİ TASARRUFU L. TEHLİKELİ MADDELER (IMDG)

4. - 6. HAFTA

A. PRATİK EĞİTİMLER

1. İş Güvenliği

2. Makine Eğitimi

a. Makinenin Tanıtımı, Çalıştırılması ve Durdurulması

b. Teknik Tanıtım

c. Günlük Kontroller

d. Konsol Tanıtımı

e. Traka Tanıtımı

3. Operasyon Eğitimi

a. İstif Eğitimi, Trafik Akış Eğitimi ve Telsiz Kullanım Eğitimi

b. İş Makinesinin Terminalde, Sahada, Rıhtımda, Arazide ve Gerektiğinde Karayolunda Emniyetli, Ekonomik ve Verimli Bir Şekilde Tekniğine Uygun Olarak Kullanılması

c. İş Makineleri Taşıma Kurallarıyla İlgili Olarak TCK Genel Müdürlüğü Yetkili Birimlerinden Alınacak "Özel Yük Taşıma İzin Belgesi" Hakkında Genel Bilgiler Verilmesi

d. Her Türlü Çalışma Sırasında Kullanılacak Trafik İşaretlemeleri Hakkında Genel Bilgiler Verilmesi

B. İŞ GÜVENLİĞİ

C. UYGULAMALI PRATİK EĞİTİMİ

D. TEORİK VE UYGULAMALI GENEL SINAV

Kurs sonunda yazılı ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Yazılı sınav sonunda başarılı olanlar uygulama sınavına alınırlar. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde yapılan yazılı sınav ve uygulamanın yukarıdaki esaslar dahilinde değerlendirilmesi, aşağıda belirtilen puanlama esaslarına göre yapılır.

Puan

Not

Derece

0-44

D

Başarısız

45-69

C

Orta

70-84

B

İyi

85-100

A

Pekiyi

aksaray ortaköy halk eğitim merkezi, ortaköy halk eğitim merkezi, aksaray ortaköy hem, ortaköy hem, aksaray ortaköy halk eğitim, ortaköy halk eğitim, aksaray ortaköy halk eğitim merkezi adresi, aksaray ortaköy halk eğitim merkezi telefonu, aksaray ortaköy halk eğitim merkezi telefon numarası, aksaray ortaköy halk eğitim merkezi tel no, ortaköy halk eğitim merkezi adresi, ortaköy halk eğitim merkezi telefonu, ortaköy halk eğitim merkezi telefon numarası, ortaköy halk eğitim merkezi tel no, aksaray ortaköy hem adresi, aksaray ortaköy hem telefonu, aksaray ortaköy hem telefon numarası, aksaray ortaköy hem tel no, ortaköy hem adresi, ortaköy hem telefonu, ortaköy hem telefon numarası, ortaköy hem tel no, aksaray ortaköy halk eğitim adresi, aksaray ortaköy halk eğitim telefonu, aksaray ortaköy halk eğitim telefon numarası, aksaray ortaköy halk eğitim tel no, ortaköy halk eğitim adresi, ortaköy halk eğitim telefonu, ortaköy halk eğitim telefon numarası, ortaköy halk eğitim tel no, aksaray ortaköy halk eğitim merkezi telefon no, ortaköy halk eğitim merkezi telefon no, aksaray ortaköy hem telefon no, ortaköy hem telefon no, aksaray ortaköy halk eğitim telefon no, ortaköy halk eğitim telefon no