Ardahan Damal Halk Eğitimi Merkezi DOLU KONTEYNER MAKİNESİ OPERATÖRÜ KURSU

Ardahan Damal hem DOLU KONTEYNER MAKİNESİ OPERATÖRÜ KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

DOLU KONTEYNER MAKİNESİ OPERATÖR

DOLU KONTEYNER MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS

PROGRAMI

1. KURUMUN ADI :

2. KURUMUN ADRESİ :

3. KURUCUNUN ADI :

4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim

Kurumları Yönetmeliği, Özel Kurslar Yönetmeliği ile Haziran 2005 tarih ve 2573 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı Kurul Kararı'na göre yürürlüğe giren ''Özel Kurslar Çerçeve Programı''

5. PROGRAMIN ADI : Dolu Konteyner Makinesi Operatörü Yetiştirme

6. PROGRAMIN SEVİYESİ : Bu program, en az ilköğretim okulu mezunu olan

yetişkinler seviyesinde düzenlenmiştir.

7. PROGRAMIN AMAÇLARI

Bu program ile kursiyerlerin;

1. Dolu konteyner makinesini tanımaları,

2. Dolu konteyner makinesinin çalışma prensibini kavramaları,

3. Dolu konteyner makinesini kullanmak için yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaları,

4. Operasyon sahasında sadece kendi başlarına değil, operatörlerle, serdümenlerle ve diğer şahıslarla ekip hâlinde hareket etmeleri,

5. Operasyon öncesinde yapılan kontrollere, operasyon esnasında genel güvenlik kurallarına ve ayrıca iş güvenliği talimatlarına uymayı alışkanlık hâline getirmeleri,

6. Dolu konteyner makinesi ile ilgili ekstra bilgi donanımına sahip olmaya ve öğrendiğini uygulamaya istekli olmaları,

7. Çevreyi korumaya karşı duyarlı olmaları,

8. Makinenin günlük, haftalık, aylık ve 6 aylık periyodik bakımlarını yapmaları beklenmektedir.

1. Dolu Konteyner Makinesi operatörü: Makinenin tüm akşamını tanıyacak, bilgi ve donanıma sahip ve tüm genel kontrollerini yapabilen, her tür arıza ya da noksanlığı tespit edip raporlayabilen, konteyner sahalarının uygulamaya yönelik olarak gereklerini yerine getirebilen, makineyi üreticinin kullanma talimatlarına uygun olarak kullanabilen, kullanırken iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına istisnasız uyan iş makinesi operatörüdür.

2. Bu kurs programı, konteyner sahalarında elleçleme amacıyla kullanılan dolu konteyner makineleri operatörlerinin profesyonel bir şekilde çalışmaları ve bu konuda eksikliği hissedilen nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.

3. Bu kurs programında, dolu konteyner makinesi hakkında genel bilgi, güvenlik kuralları, kullanma talimatları gibi makinenin kullanılması için gerekli ve yeterli bilgiler verilecektir.

4. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, iş kazalarının sık görülebileceği konteyner sahalarında daha bilinçli ve dikkatli davranarak kendilerinin ve operasyon sahasında çalışan diğer insanların hayatını tehlikeye sokmayacaklardır. Ayrıca, bu makine hakkında gerekli ve yeterli bilgiye sahip olan dolu konteyner makinesi operatörleri, kolaylıkla iş imkânına kavuştukları gibi, üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin gelişmekte olan liman sektörünün yetkin ve eğitimli operatör ihtiyacını da karşılayacaktır.

5. Programın içeriğinde; makine hakkında genel bilgiler, operatör kabini ve kontrol elemanları, operasyon prosedürleri, günlük, haftalık, aylık ve 6 aylık periyodik bakımlar, genel güvenlik kuralları, çevre kirliliği, kirlilik, enerji tasarrufu, tehlikeli maddeler, makine eğitimi, operasyon eğitimi uygulamaları vb. konular bulunmaktadır.

6. Dolu konteyner makinesi operatörü eğitiminde teorik bilgiler verildikten sonra uygulama esasları birlikte verilecektir. Bu amaçla değerlendirme ve bilgi formunda yer alan eğitim kitabından aktarılanlar görsel olarak desteklenecek ve kursiyerler, pratik uygulamalarla da operasyona hazır hâle getirileceklerdir. Her konunun eğitimini, kendi alanında profesyonel eğitmenler ve eğitmen operatörler verecektir.

7. Kurs süresince, kursiyerler sürekli olarak emniyetli sahalarda bulunacaklarından; trafik akışı, operasyon, iş güvenliği, istif sahasının düzeni vb. konularda meslekleriyle ilgili her tür canlı atmosferi yaşayarak tecrübe kazanacaklar ve bu şekilde de işe uyumları sağlanacaktır.

8. Kursiyerler, eğitimden önce konu hakkındaki bilgilerinin ölçülmesi amacıyla bir ön teste tabi tutulurlar. Eğitim sonunda aynı sorular ile son test uygulanarak kursiyerlerin kazanımları tam olarak ölçülecektir.

9. Yöntem ve teknik olarak programın uygulanmasında; gösterip-yaptırma, anlatım, bireysel çalışma yöntemini ve soru cevap tekniği yeri geldiğinde kullanılacaktır.

10. Konular bir sistem bütünlüğü içerisinde düşünülerek, gerekirse geçmiş konularla ilgili hatırlatmalar yapılarak kursiyer ön hazırlığa tabi tutulacaktır.

11. Kursiyerlerin öğrenmeleri periyodik olarak takip edilecek, öğrenmede eksiklikleri varsa tespit edilerek öğretici tarafından giderilecektir.

12. Kurs sonunda teorik bilgi ve uygulamalı genel sınav yapılacaktır.

13. Toplam süre olarak program 120 saat olup teorik bilgi 42 saat, uygulamalı pratik eğitim 78 saattir. Toplam sürenin % 35'i teorik bilgi, % 65'i de uygulamalı pratik eğitimdir.

14. Konular kendi içerisinde birbirine bağlı ve süreklilik gösteren konulardır.

15. Konular işlenirken alanında uzman kişiler sınıf ortamına getirilerek kursiyerlerin faydalanması sağlanacaktır.

9. PROGRAMIN SÜRESİ

a. Haftalık süre: Günde 6 saat x 5 gün = 30 saat,

b. Toplam süre: 4 hafta x 30 saat = 120 saattir.

1 - 2. HAFTA

A. İŞ GÜVENLİĞİ VE DOLU KONTEYNER MAKİNESİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

1. İş Güvenliği ile İlgili Genel Bilgiler

2. Dolu Konteyner Makinesinin Parçaları ve Boyutları

3. Makinenin Motor ve Aksamı

4. Makinenin Teknik Özellikleri

5. Makinenin Yük Elleçleme Kapasitesi

B. OPERATÖR KABİNİ VE KONTROL ELEMANLARI

1.

KM Model Makine Operatör Kabini

2.

KM Model Makine Konsol Elemanları

3.

Ölçme Göstergeleri

4.

Kontrol Düğmeleri

5.

Gösterge Aydınlatmaları

6.

Panel Işıkları

7.

Havalandırma Sistemi Kontrolleri

8.

Anahtarlar

9.

Vites Kolu

10. Fren Pedalı

11. Aydınlatma, Korna, Yön Kontrol Kolu

12. Joystick

13. Operatör Koltuğu

C. OPERASYON PROSEDÜRLERİ

1. Operasyon Öncesi Kontroller

a. Motor Yağ Seviyesi

b. Motor Soğutma Sıvısı Seviyesi

c. Hidrolik Yağ Seviyesi

d. Şanzıman Yağı Seviyesi

e. Sızıntılar

f. Yakıt Tankı

g. Lastikler

h. Operatör Kabini

i. Kumanda Joystick ve Kontrol Elemanları j. Yangın Söndürücüler k. Akü

l. Ana Mukavemet Elemanları m. Aydınlatma n. Uyarı Cihazları

o. Ön Cam Sileceği

2. Makine Üzerinde Kaynak İşlemi

3. Dolu Konteyner Makinesi Kullanma Talimatı

4. Motoru Çalıştırma, Isıtma ve Stop Etme Prosedürleri

5. Sürüş (Direksiyon Sistemi, Otomatik ve Düz Vites vb.)

6. Yük Elleçleme

7. Makinenin Çekilmesi ve Park Edilmesi

8. Operasyon Takip Formunun (Vardiya Kayıt Formu) Kullanılması

9. Günlük Kontroller (Check List) ve Açıklamaları

D. GÜNLÜK, HAFTALIK, AYLIK VE 6 AYLIK PERİYODİK BAKIMLAR

E. GENEL GÜVENLİK KURALLARI

F. YAKIT ALIMI VE YAKIT İSTASYONU EMNİYET KURALLARI

G. ÇEVRE VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ

H. TAŞIT VE SÜRÜCÜLERİN ETKİSİYLE MEYDANA GETİRİLEN KİRLİLİK, ALINACAK ÖNLEMLER VE ENERJİ TASARRUFU

İ. TEHLİKELİ MADDELER (IMDG)

3 - 4. HAFTA

A. PRATİK EĞİTİMLER

1. İş Güvenliği

2. Makine Eğitimi

a. Makinenin Tanıtımı, Çalıştırılması ve Durdurulması

b. Teknik Tanıtım

c. Günlük Kontroller

d. Konsol Tanıtımı

e. Traka Tanıtımı

3. Operasyon Eğitimi

a. İstif Eğitimi, Trafik Akış Eğitimi ve Telsiz Kullanım Eğitimi

b. İş Makinesinin Terminalde, Sahada, Rıhtımda, Arazide ve Gerektiğinde Karayolunda Emniyetli, Ekonomik ve Verimli Bir Şekilde Tekniğine Uygun Olarak Kullanılması

c. İş Makineleri Taşıma Kurallarıyla İlgili Olarak TCK Genel Müdürlüğü Yetkili Birimlerinden Alınacak "Özel Yük Taşıma İzin Belgesi" Hakkında Genel Bilgiler Verilmesi

d. Her Türlü Çalışma Sırasında Kullanılacak Trafik İşaretlemeleri Hakkında Genel Bilgiler Verilmesi

B. İŞ GÜVENLİĞİ

C. UYGULAMALI PRATİK EĞİTİMİ

D. TEORİK VE UYGULAMALI GENEL SINAV

11. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR

Kurs sonunda yazılı ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Yazılı sınav sonunda başarılı olanlar uygulama sınavına alınırlar. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde yapılan yazılı sınav ve uygulamanın yukarıdaki esaslar dahilinde değerlendirilmesi, aşağıda belirtilen puanlama esaslarına göre yapılır.

Puan

Not

Derece

0-44

D

Başarısız

45-69

C

Orta

70-84

B

İyi

85-100

A

Pekiyi

12. PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-

GEREÇLERİ

Programın uygulanmasında kullanılacak öğretim araç gereçleri 17.03.2004 tarih ve 25405 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği"nin 31. maddesinde belirtilen eğitim aracı seçme ve değerlendirme formu ve bilgi formu ektedir.

ardahan damal halk eğitimi merkezi, damal halk eğitimi merkezi, ardahan damal hem, damal hem, ardahan damal halk eğitim, damal halk eğitim, ardahan damal halk eğitimi merkezi adresi, ardahan damal halk eğitimi merkezi telefonu, ardahan damal halk eğitimi merkezi telefon numarası, ardahan damal halk eğitimi merkezi tel no, damal halk eğitimi merkezi adresi, damal halk eğitimi merkezi telefonu, damal halk eğitimi merkezi telefon numarası, damal halk eğitimi merkezi tel no, ardahan damal hem adresi, ardahan damal hem telefonu, ardahan damal hem telefon numarası, ardahan damal hem tel no, damal hem adresi, damal hem telefonu, damal hem telefon numarası, damal hem tel no, ardahan damal halk eğitim adresi, ardahan damal halk eğitim telefonu, ardahan damal halk eğitim telefon numarası, ardahan damal halk eğitim tel no, damal halk eğitim adresi, damal halk eğitim telefonu, damal halk eğitim telefon numarası, damal halk eğitim tel no, ardahan damal halk eğitimi merkezi telefon no, damal halk eğitimi merkezi telefon no, ardahan damal hem telefon no, damal hem telefon no, ardahan damal halk eğitim telefon no, damal halk eğitim telefon no