Ardahan Damal Halk Eğitimi Merkezi GÖRME ENGELLİLER GOALBALL KURSU

Ardahan Damal hem GÖRME ENGELLİLER GOALBALL KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

GÖRME ENGELLİLER GOALBALL PROGRA

GÖRME ENGELLİLER GOALBALL PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN :SPOR

MESLEK :

MESLEK SEVİYESİ :

TANIM

Goalball oyun hareketlerini ulusal ve uluslar arası goalball oyun kurallarına uygun olarak yapabilen kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Görme engelli olmak, programın gerektirdiği yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

2. Görme yetersizlik düzeyleri ve tıbbî tanılarına göre en az 3, en çok 8 kişilik kursiyer grupları oluşturularak program uygulanır. İleri görme kaybı tanısı konmuş bireylerle oluşturulan grup 3 kişi iken, görme kaybı %60 ve %60 dan daha az bireylerde oluşturulan grup 8 kişidir.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Spor alanı altında sertifika programına katılan olan kursiyerler, sertifikalarının kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda,

1. Spor kulüpleri ile Gençlik Spor İl ya da İlçe Müdürlüklerinde,

2. Milli Takımda uluslararası yarışmalara katılabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı eğitim kurumlarında eğitim verilmektedir,

2. Programın uygulanabilmesi için spor ile ilgili standart donanımlar ve ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümlerinde lisans eğitimini tamamlamış olanlar görev almalıdır.

2. Usta öğretici, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan Goalball antrenörlük belgesine sahip olmak.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin çeşitli ölçme araçları kullanılarak,

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda kazanan yeterlikleri mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Eğitimin sonunda, sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak üst programı tamamlayabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Programın toplam eğitim süresi 520/416 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireylerin kendi fiziksel kapasitelerini ortaya çıkartır.

5. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

6. Bireyler Sosyal Duygusal açıdan yeterlilik düzeyi artırılır.

7. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

8. Bireylere bağımsız hareket ve beceri kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ B İRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve meslek elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Goalball temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Goalball gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

K

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İletişim

40/8

2

Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak

Bilgiye Ulaşma ve Veri Toplama

40/8

3

Uygulanabilir girişimci (iş ) fikirler üretmek

Girişimci Fikirler Üretme

40/8

4

Girişimci (iş)fikri geliştirmek ve planlamak

Girişimci Fikri Geliştirme

40/8

5

İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek

İş Kurma ve Geliştirme

40/16

6

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/8

8

Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek

Problem Çözme

40/8

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/Öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Görme Engelliler Goalball programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Goalball oyun saha alanlarının tanınmasını sağlamak

Goalball Oyun Saha Alanları

40/32

2

Goalball çalışmaları iletişim becerileri sağlamak

Goalball Çalışmalarında İletişim

40/32

3

Goalbal oyun kuralları uygulamak

Goalball Oyun Kuralları

40/32

4

Goalball temel tekniklerini uygulamak

Goalball Temel Teknikleri

40/32

5

Goalball koordinasyon hareketlerini çalışmak

Goalball Koordinasyon

40/32

6

Goalball hücum oyunu çalışmaları yapmak

Goalball Hücum Oyunu

40/32

7

Goalball hücum teknikleri uygulamak

Goalball Hücum Teknikleri

40/32

8

Oyundaki ve oyun dışı top, sayı yapma, penaltı atışı uygulamak

Goalballde Oyunun Seyri

40/32

9

Goalball savunma oyunu hareketleri çalışmak

Goalball Savunma Oyunu

40/32

10

Goalball savunma teknikleri uygulamak

Goalball Savunma Teknikleri

40/32

11

Goalball sayı (gol) atışları çalışmak

Goaball Sayı ( Gol ) atışları

40/32

12

Goalball topla oynama çalışmaları yapmak

Goalballde Topla Oynama

40/32

13

Goalball takım oyunu çalışmaları yapmak

Goalball Takım Oyunu

40/32

TOPLAM

520/416

ardahan damal halk eğitimi merkezi, damal halk eğitimi merkezi, ardahan damal hem, damal hem, ardahan damal halk eğitim, damal halk eğitim, ardahan damal halk eğitimi merkezi adresi, ardahan damal halk eğitimi merkezi telefonu, ardahan damal halk eğitimi merkezi telefon numarası, ardahan damal halk eğitimi merkezi tel no, damal halk eğitimi merkezi adresi, damal halk eğitimi merkezi telefonu, damal halk eğitimi merkezi telefon numarası, damal halk eğitimi merkezi tel no, ardahan damal hem adresi, ardahan damal hem telefonu, ardahan damal hem telefon numarası, ardahan damal hem tel no, damal hem adresi, damal hem telefonu, damal hem telefon numarası, damal hem tel no, ardahan damal halk eğitim adresi, ardahan damal halk eğitim telefonu, ardahan damal halk eğitim telefon numarası, ardahan damal halk eğitim tel no, damal halk eğitim adresi, damal halk eğitim telefonu, damal halk eğitim telefon numarası, damal halk eğitim tel no, ardahan damal halk eğitimi merkezi telefon no, damal halk eğitimi merkezi telefon no, ardahan damal hem telefon no, damal hem telefon no, ardahan damal halk eğitim telefon no, damal halk eğitim telefon no