Bursa Mustafakemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi ARAPÇA SEVİYE A2 KURSU

Bursa Mustafakemalpaşa hem ARAPÇA SEVİYE A2 KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

ALAN

ALAN : YABANCI DİLLER

MESLEK :

MESLEK SEVİYESİ : SEVİYE A2

SEVİYE A2 TANIMI :

Konuştuğu kişilerle günlük hayat,yaşanan deneyimler, sağlık ve beslenme, doğa,çevre ve kurallar, bilim,sanat ve teknoloji adına bilinen günlük ifadeleri yabancı dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

2. Seviye A1 belgesine sahip olmak veya Merkezlerce yapılacak A1 Seviye yeterlilik sınavında başarılı olmak.

3. Programdaki yeterlikleri kazanabilecek bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak

İSTİHDAM ALANLARI

Programın gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler,

Yabancı diller alanı altında kazandırılan yeterlikler bir meslek kazandırmaya yönelik değildir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Halk Eğitimi Merkezlerinde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için bilgisayar, projeksiyon ve alanın standart donanımları ile mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında alanında eğitim almış ve tercihen deneyimli olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında bu alanda üniversite mezunu olanlar görev almalıdır.

3. Üniversite mezunu olup Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 puan alanlar görev almalıdır.

4. Üniversite mezunu olup Üniversiteler arası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 70 puan alanlar görev almalıdır.

5. Üniversite mezunu olup Eş değerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan geçerlik süreleri içinde bu puanlar muadili bir puan almış olanlar görev almalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin/kursiyerlerin başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, öğrencilerin/kursiyerlerin süreç içerisindeki gelişimine ilişkin dönüt sağlamak amacıyla yapılır.

Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar.

Bireylerin çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,

5. Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,

6. Dil becerilerini eleştirel düşünebilmede, problem çözebilmede, yaratıcılıkta ne derecede kullandığı,

7. Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği,

8. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında, yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda yeterlilik düzeylerinden A2 düzeyinde eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda diğer programlarda değerlendirilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Meslekî eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 240/160 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

Grupla Öğretim Teknikleri; Beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, drama-yaratıcı drama, ikili ve grup çalışmaları, eğitsel oyunlar,

Bireysel Öğretim Teknikleri; Planlı grup çalışmaları, bireyselleştirilmiş öğretim, beceri geliştirme çalışmaları yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

ve öğrencinin/kursiyerin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Sözlü iletişimler için "konuşma-dinleme" ve dinlediğini "anlama" becerilerinin, yazılı iletişimler için de "yazma-okuma" ve okuduğunu "anlama" becerilerinin kazanılması gerekmektedir.

İletişimsel yaklaşımda herhangi bir beceriye öncelik tanınmaz. Hedef, dört beceri alanının tamamında iletişimsel yeterliliğe ulaşılmasıdır.

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

Kursiyer / Öğrenci dinlediğinde;

1. Geçmiş ve şimdiki alışkanlık ve tutumlarla ilgili soruları cevaplandırır.

2. Olayların ana fikrini belirler.

3. Olayların oluş sırasını belirler.

4. Dinlediklerini anlamlandırmada önceki kazanımlarını kullanır.

5. Dinlediği metinden, eğlence aktivitelerine ilişkin ifadeleri seçer.

6. Dinlediği metindeki olayları, verilen cümlelerden seçerek doğru olarak sıralar.

7. Dinlediği metinde geçen spor aktiviteleri ile kişileri verilen listeden seçer.

8. Dinlediği metindeki sporları popüler oldukları ülkelerle eşleştirir.

9. Sağlıklı beslenmeye ilişkin dinlediği metindeki bilgileri anlar.

10. Dinlediği metindeki menüyü tamamlar.

11. Metinde geçen yiyecek ve içeceklere verilen tabloya yerleştirir.

12. Ülkelerin coğrafi özelliklerini karşılaştırır.

13. Dinlediği basit yön ve yol tariflerini kroki ya da harita üzerinde gösterir.

14. Dinlediği metinden, uyulması beklenen ev kurallarını verilen listeden seçer,

15. Kapalı ve açık mekânlara ait kurallar ile ilgili tamamlar.

16. Dinlediği metindeki ulaşım araçlarını sınıflandırır.

17. Talihsizlik ve kazaları bildiren haberlerdeki ana noktaları belirleyebilir.

18. Dinlediklerindeki basit ve somut yönergeleri uygular.

19. Keşiflerle ilgili dinlediği metindeki bilgileri doğru / yanlış olarak işaretler,

20. Dinlediği metindeki simge haline gelmiş eserleri ait olduğu şehir, kişi vs. belirler.

21. Dinlediği metindeki ünlü kişilerin fiziksel özelliklerini, verilen resimlerle eşleştirir,

22. Dinlediği metindeki karakter tasviri yapılan kişilere ait özellikleri belirler.

Kursiyer / Öğrenci okuduğu;

1. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık yazar.

2. Geçmiş ve şimdiki alışkanlıklar hakkında bir metni okur ve soruları cevaplandırır.

3. Okuduğu sözcükleri doğru telaffuz eder.

4. Okuduğu metnin ana fikrini, verilenlerden seçer.

5. Özel günler konulu okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.

6. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

7. Yaşananlarla ilgili metni okur ve anlar.

8. Duygu ifade eden sözcükleri, zıt anlamları ile eşleştirir.

9. Okuduğu metnin anlamını bozmadan, kendi sözcükleriyle anlatır.

10. Alış veriş merkezinde geçen, diyalog ile ilgili soruları cevaplar.

11. Metinde geçen giyim ve moda ile ilgili kelimeleri seçer sınıflandırır.

12. İnternetten yapılan alış veriş formlarını anlayarak doldurur.

13. Hava tahminlerine ilişkin bir metindeki uygun giysi çeşitlerini tanımlar.

14. Geleceğe yönelik niyetleri içeren karışık cümleleri oluş sırasını göre belirler.

15. Okuduğu metindeki, spor ile ilgili kelimeleri, verilen listeden seçer.

16. Sağlıklı yaşam ve spor konulu metinle ilgili soruları cevaplar.

17. Okuduğu metindeki kişilerin dinlenme faaliyetlerini anlatır.

18. Yemek pişirme aşamalarını, okuduğu metne göre sıraya koyar

19. Yöresel yemeklerle ilgili metindeki boşlukları doldurur.

20. Bir ürün pişirmeyle ilgili basit talimatları sıralar.

21. Çevre hakkında okuduğu bir metinde, eksik bırakılan yerleri doldurur,

22. Gezegenler ile ilgili okuduğu metinde, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder,

23. Okuduğu metindeki hayvanları, yaşadığı ortamlarla eşleştirir.

24. Verilen sosyal kural levhalarını kullanım yerlerini belirten sözcüklerle eşleştirir.

25. Trafik ışıklarını, ait oldukları komutlarla eşleştirir.

26. Ulaşım araçları ile ilgili okuduğu metindeki, kıyaslamalarla ilgili boşlukları doldurur.

27. Okuduğu diyalogdaki sosyal kurallarla ilgili terimleri belirler ve anlamlarını açıklar.

28. Aletlerin basit kullanıcı talimatlarını anlayabilir.

29. Okuduğu metindeki icatlarla ilgili eksik bilgileri tamamlar,

30. Okuduğu metindeki keşifleri kâşiflerle eşleştirir,

31. Bilgisayar programlarındaki basit yardımcı göstergelerini ve geribildirim mesajlarını anlayabilir.

Kursiyer / Öğrenci konuştuğunda;

1. Tanıdığı bir kimseyle günlük işlere dair konuşur.

2. Arzu ettiği ve yaşamak istediği mekân hakkında konuşur.

3. Geçmiş ve şimdiki alışkanlıkları hakkında konuşur.

4. Konuşmalarında vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.

5. Kelime ve kelime gruplarını yerinde ve anlamına uygun kullanır.

6. Hoşlandıkları ve hoşlanmadıklarını içeren kısa ve basit sunu hazırlar.

7. Sosyal faaliyetlerin günlük hayatına dağılımına ilişkin konuşur.

8. Sosyal faaliyetlerin ne sıklıkla yapıldığına dair sınıf anketi yapar ve sunar.

9. Konu dışına çıkmadan konuşur.

10. İlgi alanlarına ilişkin kendi yaşantılardan örnekler verir.

11. Yaşadığı deneyimleri arkadaşlarıyla paylaşır.

12. Günlük yaşantımızda yapacağımız işlerle ilgili izin ister, Kabul veya reddeder.

13. Tanık olduğu / başından geçen kaza / yaralanma hakkında konuşur.

14. Kaza / hastalıklara karşı alınacak tedbirlerle ilgili öneride bulunur.

15. Hastalık / kaza / yaralanmalarla ilgili bir drama canlandırır.

16. Kazalarla ilgili sebep sonuç ilişkisini gösteren cümleler kurar.

17. Seyahat hazırlığında, giysi seçimi yapan bir ailenin konuşmalarını canlandırır.

18. Giysi tercihleri (beden ölçüleri, renk, model vb.) hakkında, karşılıklı konuşur.

19. Farklı mağazalarda, kasiyer ile ödeme şekillerini (nakit, kredi kartı, taksit ve indirim ) canlandıran diyaloglar hazırlar ve konuşur.

20. Alışveriş alışkanlıkları hakkında konuşur.

21. Hava durumuna göre, giysi secimi ile ilgili konuşur.

22. Seçeceği mesleğe ilişkin konuşur.

23. Gideceği bir etkinliğe ilişkin, arkadaşına öneride bulunur.

24. Geleceğe ilişkin planlarını ifade eder.

25. Geleceğe ait öngörüler konusunda okuduklarını paylaşır

26. Sevdiği ve yaptığı sporlar hakkında konuşur,

27. Çevrenin Sağlıklı yaşam üzerine etkileri hakkında soru sorar.

28. İhtiyaç duyduğu sağlık konularında tavsiye ister.

29. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

30. Sevdiği ve sevmediği şeyler hakkında konuşur.

31. Günlük beslenme programını anlatır,

32. Sağlıklı pişirme yöntemleri konulu diyalog hazırlar anlatır.

33. Organik yiyecekler hakkında konuşur.

34. Resimlere bakarak ülkelerin coğrafi özelliklerini kıyaslar,

35. Verilen anahtar sözcükleri kullanarak karşılaştırma soruları hazırlar,

36. Sevdiği nesneler (çiçek, hayvan, şehirleri) hakkında konuşur.

37. Yaşadığı evin kurallarını ve iş bölümünü anlatır,

38. Trafik ışıkları ile ilgili, yaya ve araçların uyması gereken kuralları söyler.

39. Diyalog hazırlayarak, toplu taşıma araçlarında uyulması gereken kuralları açıklar.

40. Olağanüstü durumlarda yapılması gereken eylemlere ilişkin tavsiyelerde bulunur

41. Bilim alanında ilgi duyduğu icatlar hakkında konuşur,

42. Keşiflerin kimler tarafından yapıldığını soru-cevap yöntemiyle ifade eder

43. Gezdiği yerlerdeki eserler hakkında konuşur,

44. Sevdiği Türk bilim/sanat insanı ve eserleri hakkında bir konuşma hazırlar.

45. Gazete ve dergide okuduklarını paylaşır.

46. Kendisinin fiziksel / karakter özelliklerini anlatır,

47. Fiziksel / karakter özellikleri söylenen kişileri tahmin eder.

48. Eğitim geçmişini, yaptığı işleri anlatır.

49. Olağan dışı / asgari yeterlilik içeren cümleleri ifade eder.

50. Bir olay, eylem, durumu arkadaşına onaylatır.

Kursiyer / Öğrenci yazdığında;

1. Günlük hayatla ilgili bir metin yazar.

2. İstediği bir mekânı tasvir eden bir diyalog / metin yazar.

3. Geçmiş ve şimdiki fiziksel görünümüne ve alışkanlıklarına ait bir metin yazar.

4. Hoşlandığı ve hoşlanmadığı aktiviteleri içeren bir diyalog / metin yazar.

5. Festival ve bayramlar için kutlama kartı hazırlar.

6. Yaşadığı deneyimleri yazar.

7. Duygu ve düşüncelerini ifade eden kısa metinler yazar.

8. Bir paragrafta eksik bırakılan bölümleri "izin isteme” ricaları kabul etme, reddetme ile ilgili terimleri kullanarak tamamlar.

9. Düzeyine uygun bulmaca çözer.

10. Başından geçen hastalık / kazayı yazar.

11. Kaza / hastalık durumuna karşı öneri cümleleri içeren bir diyalog yazar.

12. Gelecek sezon modası konulu yarım bırakılan cümleleri tamamlar.

13. Çıkacağı tatilde, yanına alacağı giysiler konusunda arkadaşına e- mail yazar

14. İleriye yönelik, kariyer niyet ve planlarını içeren bir paragraf yazar.

15. Hoşlandığı sporu anlatan bir metin yazar,

16. Yöresel bir menü hazırlar,

17. Sevdiği bir yemeğin nasıl pişirileceğini yazar.

18. Ülkenin coğrafi ve ekonomik özelliklerini görsellerle anlatan sunu hazırlar,

19. Sevdiği dünya başkentlerini tanıtan bir metin yazar.

20. Sosyal kuralları içeren levhalar hazırlar,

21. Seyahatlerinde tercih ettiği ulaşım biçimini ve nedenlerini anlatan bir metin yazar.

22. Trafik ışıklarını gösteren levha hazırlar.

23. Gezip gördüğü yerlerdeki eserler hakkında bir metin yazar.

24. Katıldığı bir panel/konferans hakkında arkadaşına e-posta yazar.

25. Aile bireylerinin fiziksel özelliklerini tasvir eden bir poster hazırlar,

26. Biyografi/ otobiyografi yazar.

27. Ünlü bir kişiyle yaptığı görüşmeyi diyalog olarak yazar.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları

yapılır.

MESLEKÎ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/8

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/8

3

Türkçeyi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/8

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak

Girişimcilik

40/16

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/8

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/8

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/8

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ve 40/40 olabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Arapça Seviye A 2 programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Günlük hayat ve olaylar konularında dinlemek,konuşmak,okumak ve yazmak

Hayat ve Olaylar

40/24

2

Deneyimler konusunda dinlemek,konuşmak, okumak ve yazmak

Deneyimler

40/24

3

Giyim ve Moda konusunda dinlemek, konuşmak, okumak ve yazmak

Giyim ve Moda

40/24

4

Sağlık ve Beslenme konusunda dinlemek,konuşmak, okumak ve yazmak

Sağlık ve Beslenme

40/24

5

Doğa,Çevre ve Kurallar konusunda dinlemek,konuşmak, okumak ve yazmak

Doğa,Çevre ve Kurallar

40/32

6

Bilim,Sanat ve Teknoloji konusunda dinlemek,konuşmak, okumak ve yazmak

Bilim,Sanat ve Teknoloji

40/32

TOP

LAM ' ' *7 “''7'- ^ £

 

240/160

bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, bursa mustafakemalpaşa hem, mustafakemalpaşa hem, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim, mustafakemalpaşa halk eğitim, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, bursa mustafakemalpaşa hem adresi, bursa mustafakemalpaşa hem telefonu, bursa mustafakemalpaşa hem telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa hem tel no, mustafakemalpaşa hem adresi, mustafakemalpaşa hem telefonu, mustafakemalpaşa hem telefon numarası, mustafakemalpaşa hem tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, bursa mustafakemalpaşa hem telefon no, mustafakemalpaşa hem telefon no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no