Bursa Mustafakemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi BEYAZ KUŞAK ALPAGU KURSU

Bursa Mustafakemalpaşa hem BEYAZ KUŞAK ALPAGU KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

ALAN

ALAN :SPOR

MESLEK :

MESLEK SEVİYESİ :

TANIM

Beyaz kuşağın yürüyüş, yumruk, ayakla vuruş teknik ve taktik çalışmalarını ulusal ve uluslararası Alpagu kurallarına uygun olarak yapabilen kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda,

1. Gençlik Spor İl ya da İlçe Müdürlüklerinde, Spor İhtisas, Gençlik ve Spor kulüpleri,

2. Milli Takımda uluslararası yarışmalar için çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı eğitim kurumlarında eğitim verilmektedir,

2. Programın uygulanabilmesi için spor ile ilgili standart donanımlar ve ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında spor alanında eğitim almış olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde spor alanında deneyimi olan meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesinin veya Alpagu Federasyonundan antrenörlük belgesini almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak üst programı tamamlayabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Programının toplam eğitim süresi 240/160 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve federasyonlar ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda öğrenci/kursiyer;

1. Türkiye Alpagu sporunun temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Türkiye Alpagu sporunun gerektirdiği işleri yapabilecektir.

3. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Meslekî Gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Meslekî Gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İletişim

40/8

2

Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak

Bilgiye Ulaşma ve Veri Toplama

40/8

3

Uygulanabilir girişimci (iş) fikirler üretmek

Girişimci Fikirler Üretme

40/8

4

Girişimci (iş) fikri geliştirmek ve planlamak

Girişimci Fikri Geliştirme

40/8

5

İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek

İş Kurma ve Geliştirme

40/16

6

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/8

8

Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek

Problem Çözme

40/8

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ve 40/40 olabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Alpagu (Beyaz Kuşak) programı yeterlikler tablosu ve modülleri

aşağıda verilmiştir.

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Beyaz gard ve yürüyüş tekniklerini uygulamak

Beyaz Gard ve Yürüyüş Teknikleri

40/24

2

Beyaz el ve ayak tekniklerini uygulamak

Beyaz El ve Ayak Teknikleri

40/24

3

Beyaz sağ ve sol yumruk vuruş tekniklerini uygulamak

Beyaz Sağ ve Sol Yumruk Vuruş Teknikleri

40/24

4

Beyaz sağ ve sol tekme vuruş tekniklerini uygulamak

Beyaz Sağ ve Sol Tekme Vuruş Teknikleri

40/24

5

Beyaz denge ve kilitleme tekniklerini uygulamak

Beyaz Denge ve Kilitleme Teknikleri

40/32

6

Beyaz yakın savunma ve yer tekniklerini uygulamak

Beyaz Yakın Savunma ve Yer Teknikleri

40/32

TOPLAM

240/160

: 40/24

: Bu modülün ön koşulu yoktur.

ALAN MODÜL KODU SÜRE ÖN KOŞUL AÇIKLAMA

GENEL AMAÇ


 

: Öğrenci/Kursiyerin beyaz kuşak gard ve yürüyüş

tekniklerini incelemesi sağlanmalıdır.

: Öğrenci/ Kursiyer gerekli ortam sağlandığında gard ve yürüyüş tekniklerini ulusal ve uluslararası Alpagu kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

AMAÇLAR

Öğrenci/Kursiyer,

1. Alpagu temel kurallarına uygun gard tekniklerini uygulayabilecektir.

2. Alpagu temel kurallarına yürüyüş tekniklerini uygulayabilecektir.

İÇERİK

A. DÜZ GARD TEKNİKLERİ

1. Düz gard

a. Sol ayak önde duruş pozisyonu, sol gard

2. Sağ gard

b. Sağ ayak önde duruş pozisyonu, sağ gard

B. YÜRÜYÜŞ TEKNİKLERİ

1. Sol ayak

a. Sol ayak önde ileri adımlama

b. Sol ayak önde geri adımlama

c. Sol ayak önde yana adımlama

2. Sağ ayak

a. Sağ ayak önde ileri adımlama

b. Sağ ayak önde geri adımlama

c. Sağ ayak önde yana adımlama

40/24

Bu modülün ön koşulu yoktur.

ALAN

MODÜL

KODU

SÜRE

ÖN KOŞUL

AÇIKLAMA

GENEL AMAÇ


 

Öğrenci/Kursiyerin beyaz kuşak el ve ayak tekniklerini incelemesi sağlanmalıdır.

: Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında el ve ayak vuruş tekniklerini ulusal ve uluslararası Alpagu kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

AMAÇLAR :

Öğrenci/Kursiyer:

1. Alpagu temel uygulayabilecektir.

2. Alpagu temel uygulayabilecektir.

kurallarına uygun el vuruş tekniklerini

kurallarına uygun ayak vuruş tekniklerini


İÇERİK

A. EL VURUŞ TEKNİKLERİ

1. Direkt yumruk vuruş

2. Kroşe vuruş

3. Aparkat vuruş

4. Elin üstüyle yapılan yumruk vuruş

5. Elin yanıyla yumruk vuruş

B. AYAK VURUŞ TEKNİKLERİ

1. Dairesel tekme vuruş

2. Yan tekme vuruş

3. Düz tekme vuruş

4. Balta tekme vuruş

5. Kanca tekme vuruş

6. Topuk tekme vuruş

7. Hilal tekme vuruş

40/24

Bu modülün ön koşulu yoktur.

ALAN

MODUL

KODU

SÜRE

ÖN KOŞUL

AÇIKLAMA


 

: Öğrenci/Kursiyerin beyaz kuşak sağ ve sol gard yumruk tekniklerini incelemesi sağlanmalıdır.

: Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında sağ ters ve sol düz gard yumruk tekniklerini ulusal ve uluslararası Alpagu kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir. AMAÇLAR :

GENEL AMAÇ

 

Öğrenci/Kursiyer,

1. Alpagu temel kurallarına uygun sağ ters gard yumruk tekniklerini

uygulayabilecektir.

2. Alpagu temel kurallarına uygun sol gard düz yumruk tekniklerini

uygulayabilecektir.

İÇERİK

A. SAĞ TERS GARDDA YUMRUK TEKNİKLERİ

1. Gardda direkt yumruk

2. Gardda kroşe

3. Gardda aparkat

4. Gardda elin üstüyle yapılan yumruk vuruş

5. Gardda elin yanıyla yumruk vuruş

B. SOL DÜZ GARDDA YUMRUK TEKNİKLERİ

1. Gardda direkt yumruk

2. Gardda kroşe

3. Gardda aparkat

4. Gardda elin üstüyle yapılan yumruk vuruş

5. Gardda elin yanıyla yumruk vuruş

SPOR

BEYAZ SAĞ VE SOL TEKME VURUŞ TEKNİKLERİ

ALAN

MODÜL

KODU

SÜRE

ÖN KOŞUL

AÇIKLAMA


 

40/24

Bu modülün ön koşulu yoktur.

Öğrenci/Kursiyerin beyaz kuşak sağ ve sol gard tekme tekniklerini incelemesi sağlanmalıdır.

: Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında sağ ve sol gard tekme vuruş tekniklerini ulusal ve uluslararası Alpagu kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

GENEL AMAÇ

 

AMAÇLAR :

Öğrenci/Kursiyer,

1. Alpagu’nun temel kurallarına uygun sağ gardda tekme vuruş tekniklerini uygulayabilecektir.

2. Alpagu’nun temel kurallarına uygun sol gardda tekme vuruş tekniklerini uygulayabilecektir.

İÇERİK

A. SAĞ GARDDA TEKME VURUŞ TEKNİKLERİ

1. Dairesel tekme vuruş

2. Yan tekme vuruş

3. Düz tekme vuruş

4. Balta tekme vuruş

5. Kanca tekme vuruş

6. Topuk tekme vuruş

7. Hilal tekme vuruş

B. SOL GARDDA TEKME VURUŞ TEKNİKLERİ

1. Dairesel tekme vuruş

2. Yan tekme vuruş

3. Düz tekme vuruş

4. Balta tekme vuruş

5. Kanca tekme vuruş

6. Topuk tekme vuruş

7. Hilal tekme vuruş

40/32

Bu modülün ön koşulu yoktur.

SPOR

BEYAZ DENGE VE KİLİTLEME TEKNİKLERİ


 
ALAN

MODÜL

KODU

SÜRE

ÖN KOŞUL

AÇIKLAMA


 

Öğrenci/kursiyerin beyaz kuşak tekniklerini incelemesi sağlanmalıdır.

denge ve kilitleme


 

: Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında denge duruş ve kilitleme tekniklerini ulusal ve uluslararası Alpagu kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

GENEL AMAÇ

 

AMAÇLAR :

Öğrenci/Kursiyer,

1. Alpagu’nun temel kurallarına uygun denge duruş kurallarını uygulayabilecektir.

2. Alpagu’nun temel kurallarına uygun kilitleme tekniği kurallarını uygulayabilecektir.

İÇERİK

A. DENGE DURUŞU

1. Sol ayak önde ileri tek ayak denge duruşu

2. Sol ayak önde geri tek ayak denge duruşu

3. Sol ayak önde yana tek ayak denge duruşu

4. Sağ ayak önde ileri tek ayak denge duruşu

5. Sağ ayak önde geri tek ayak denge duruşu

6. Sağ ayak önde yana tek ayak denge duruşu

B. KİLİTLEME TEKNİĞİ

1. El saldırısına karşı yapılan kilitleme

2. Ayak saldırısına karşı yapılan kilitleme

3. Kilitleme stiline uygun teknikler

40/32

Bu modülün ön koşulu yoktur.

ALAN

MODÜL

KODU

SÜRE

ÖN KOŞUL

AÇIKLAMA


 

Öğrenci/kursiyerin beyaz kuşak yakın savunma ve yer tekniklerini incelemesi sağlanmalıdır.

: Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında yakın savunma ve yer tekniklerini ulusal ve uluslararası Alpagu kurallarına uygun olarak uygulayabilecektir.

GENEL AMAÇ

 

AMAÇLAR :

Öğrenci/Kursiyer,

1. Alpagu’nun temel kurallarına uygun yakın savunma tekniklerini uygulayabilecektir.

Alpagu’nun temel kurallarına uygun yer tekniklerini uygulayabilecektir.

2.


 

İÇERİK

A. YAKIN SAVUNMA TEKNİKLERİ

1. Sağ el saldırısına karşı savunma

2. Sol el saldırısına karşı savunma

3. Sağ ayakla yapılan saldırılara karşı savunma

4. Sol ayakla yapılan saldırılara karşı savunma

B. YER TEKNİKLERİ

1. Sağ el ile kol kilitleme

2. Sol el ile kol kilitleme

3. Boyundan tutarak kilitleme

4. Sağ kolu tutarak bacaklarla boyundan kilitleme

5. Yerde yapılan saldırılara karşı kilitleme

bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, bursa mustafakemalpaşa hem, mustafakemalpaşa hem, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim, mustafakemalpaşa halk eğitim, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, bursa mustafakemalpaşa hem adresi, bursa mustafakemalpaşa hem telefonu, bursa mustafakemalpaşa hem telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa hem tel no, mustafakemalpaşa hem adresi, mustafakemalpaşa hem telefonu, mustafakemalpaşa hem telefon numarası, mustafakemalpaşa hem tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, bursa mustafakemalpaşa hem telefon no, mustafakemalpaşa hem telefon no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no