Bursa Mustafakemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi ENDÜSTRİYEL KONTROLCÜ KURSU

Bursa Mustafakemalpaşa hem ENDÜSTRİYEL KONTROLCÜ KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

ENDÜSTRİYEL KONTROLCÜ PROGRAMINA

ENDÜSTRİYEL KONTROLCÜ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN :ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

MESLEK :ENDÜSTRİYEL KONTROLCÜ

MESLEK SEVİYESİ :3. SEVİYE

MESLEK ELEMANI TANIMI

Görsel programlama,PLC programlama, bilgisayar ağı kurma ve bilgisayarla devre çizimleri yapabilen nitelikli kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Endüstriyel Otomasyon sektöründe;

1. Otomotiv,

2. Plastik,

3. Makine,

4. Tekstil,

5. Gemi Otomasyonu,

6. Enerji,

7. Tarım,

8. Gıda,

9. Tıp Elektroniği,

10. Savunma,

11. İletişim vb. yerlerde çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Endüstriyel Otomasyon

Teknolojileri alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri

kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin

yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

• Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.

1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi alarak diploma programını tamamlayabilir.

2. Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak alandaki diğer dallar/meslekler arasında geçiş yapabilir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 1760/1336 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri

uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Endüstriyel Otomasyon Sistemleri geliştiren ve bakımını yapan meslek elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Mesleki gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Mesleki gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER_|

DERSİN MODÜLLERİ _|

SÜRE

1

Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

Sosyal Hayatta İletişim

40/16

2

İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İş Hayatında İletişim

40/16

3

Türkçeyi doğru konuşmak

Diksiyon-1

40/32

4

Diksiyon-2

40/32

5

Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek

Kişisel Gelişim

40/16

6

İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri

Girişimcilik

40/24

 

kazanmak

 

 

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/16

8

Meslek etiği gereklerine uymak

Meslek Etiği

40/16

9

İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak

İş Organizasyonu

40/16

10

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

11

Temel düzeyde araştırma yapmak

Araştırma Teknikleri

40/16

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40 olarak yapılabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/Öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT:Endüstriyel Kontrolcü programı yeterlikler tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Talaşlı üretim yapmak

El Tesviyeciliği 1

40/32

2

El Tesviyeciliği 2

40/32

3

Freze tezgahlarında hazırlık işlemlerini yapmak

Temel Frezeleme İşlemleri

40/32

4

Temel tornalama işlemlerini yapmak

Temel Tornalama İşlemleri 1

40/32

5

Temel Tornalama İşlemleri 2

40/32

6

Doğru akım devresi kurmak

Doğru Akım Devreleri

40/32

7

Alternatif akım devresi kurmak

Alternatif Akım Devreleri

40/32

8

Nitelikli lehim yapmak ve baskı devre hazırlamak

Lehimleme ve Baskı Devre

40/32

9

Analog devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri kurmak

Analog Devre Elemanları

40/32

10

Transistörlü devreler kurmak

Transistörlü Devreler

40/32

11

Çalışabilir güç kaynağı yapmak

Temel Güç Kaynağı Yapımı

40/32

12

Temel lojik işlemleri yapmak

Lojik Devreler 1

40/32

13

Lojik devre yapmak

Lojik Devreler 2

40/32

14

Çizim yapmak, norm yazı yazmak

Teknik Resim

40/32

15

Elektrik-elektronik devre şemalarını çizmek

Devre Şemaları Çizimi

40/32

16

Anahtarlama ve tetikleme elemanlarını kullanmak

Anahtarlama Elemanları

40/16

17

Osilatör devresi yapmak

Osilatörler

40/16

18

İşlemsel yükselteçleri kullanmak

İşlemsel Yükselteçler

40/32

19

Sıcaklık ölçmek

Sıcaklık Ölçümü

40/32

20

Kuvvet, ağırlık ve basınç ölçmek

Kuvvet, Ağırlık ve Basınç Ölçümü

40/32

21

Seviye ölçmek

Seviye Ölçümü

40/32

22

Akış ölçmek

Akış Ölçümü

40/32

23

Görsel programlama ortamını kullanmak

Bilgisayarlı Kontrol 1

40/32

24

Görsel programlamada kod yazmak

Bilgisayarlı Kontrol 2

40/32

25

Görsel programlama bileşenlerini oluşturmak

Bilgisayarlı Kontrol 3

40/32

26

Grafik programı yazmak

Bilgisayarlı Kontrol 4

40/32

27

Paralel port kontrolü yapmak

Bilgisayarlı Kontrol 5

40/32

28

Seri port kontrolü yapmak

Bilgisayarlı Kontrol 6

40/32

29

Kumanda devre elemanlarını seçmek

Kumanda Devre Elemanları

40/32

30

Asenkron motor kumanda devrelerini kurmak

Asenkron Motor Kumanda Teknikleri

40/32

31

Asenkron motor yol verme devrelerini kurmak

Asenkron Motorlara Yol Verme

40/32

32

Röleler ile PLC’ye hazırlık çalışması yapmak

PLC’ye Hazırlık

40/32

33

PLC’de programlama yapmak

PLC Programlama

40/32

34

PLC’de SFC programlama yapmak

SFC Programlama

40/24

35

PLC’de panel kullanmak

PLC’de Panel Kullanımı

40/24

36

PLC’de haberleşme yapmak

PLC’de Haberleşme

40/32

37

PLC’de sistem tasarımı yapmak

PLC İle Sistem Tasarımı

40/32

38

Temel seviye eş düzeyli bilgisayar ağı kurmak

Temel Bilgisayar Ağları 1

40/32

39

Temel Bilgisayar Ağları 2

40/32

40

Temel Bilgisayar Ağları 3

40/16

41

Sunucu tabanlı işletim sistemi ile çalışmak

Sunucu Servisleri 1

40/24

42

Sunucu servislerini kurmak

Sunucu Servisleri 2

40/32

43

Elektrik-elektronik devre ve şemalarını bilgisayarda çizerek simülasyonu yapmak

Bilgisayarla Devre Çizimi ve Simülasyonu

40/32

44

Elektrik-elektronik devre ve şemalara ait baskı devreleri bilgisayar ortamında çizmek

Bilgisayarla Baskı Devre Çizimi

40/32

TOPLAM

1760/1336

bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi, bursa mustafakemalpaşa hem, mustafakemalpaşa hem, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim, mustafakemalpaşa halk eğitim, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi adresi, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi tel no, bursa mustafakemalpaşa hem adresi, bursa mustafakemalpaşa hem telefonu, bursa mustafakemalpaşa hem telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa hem tel no, mustafakemalpaşa hem adresi, mustafakemalpaşa hem telefonu, mustafakemalpaşa hem telefon numarası, mustafakemalpaşa hem tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, mustafakemalpaşa halk eğitim adresi, mustafakemalpaşa halk eğitim telefonu, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon numarası, mustafakemalpaşa halk eğitim tel no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitimi merkezi telefon no, bursa mustafakemalpaşa hem telefon no, mustafakemalpaşa hem telefon no, bursa mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no, mustafakemalpaşa halk eğitim telefon no