Erzurum Uzundere Halk Eğitimi Merkezi ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ KURSU

Erzurum Uzundere hem ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNL

ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) PROGRAMINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN : ÇOCUK GELİŞİ Mİ VE EĞİTİMİ

MESLEK :

MESLEK SEVİYESİ :

TANIM

Çocuk Bakım ve Oyun Odası Etkinlikleri Programı 36-72 Aylık çocukların temel gelişimsel özellikleri dikkate alınarak, farklı eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere kursa devam eden yetişkinlerin çocuklarının gelişimlerini destekleyecek nitelikli bakımın etkinliklerle sağlanması amaçlanmaktadır.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. 36-72 ay aralığında olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Çocuk bakım ve oyun odası etkinlikleri (3-6 yaş) programı, çocukların gelişimlerini destekleyecek nitelikli bakım etkinliklerine yönelik olup, bir meslek kazandırmayı hedeflememektedir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı eğitim kurumlarında verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1. Programın uygulanmasında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında sektör deneyimi olan meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı 3.seviye Çocuk Bakım Elemanı programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır. (3.seviye Çocuk Bakım Elemanı Kurs Bitirme Belgesine sahip olmak)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Program bir meslek kazandırmaya yönelik değildir. Katılımcılara "Katılım Belgesi” düzenlenir.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Program bir meslek kazandırmaya yönelik değildir. Katılımcılara "Katılım Belgesi” düzenlenir.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 480/360 saat olarak planlanmıştır.

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, erken çocukluk eğitim kurumları, özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri, kursiyerlerin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar meslek elamanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;

1. Temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3. Mesleki gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün mesleki gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

5. Mesleki gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

KAZANDIRILAN YETERLİKLER

DERSİN MODÜLLERİ

SÜRE

1

Sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek

İletişim

40/8

2

Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak

Bilgiye Ulaşma ve Veri Toplama

40/8

3

Uygulanabilir girişimci (iş ) fikirler üretmek

Girişimci Fikirler Üretme

40/8

4

Girişimci (iş)fikri geliştirmek ve planlamak

Girişimci Fikri Geliştirme

40/8

5

İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek

İş Kurma ve Geliştirme

40/16

6

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

40/24

7

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak

Çevre Koruma

40/8

8

Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek

Problem Çözme

40/8

MODÜL VE İÇERİKLERİ

• Öğrenme süresi her modül için toplam 40 saattir.

• Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32 ve 40/40 olabilir.

• Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı tüm içeriği kapsar.

• Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.

• Kursiyer/öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu yoktur.

• Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.

• Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile belirlenir.

NOT: Çocuk Bakımı ve Oyun Odası Etkinlikleri (3-6 Yaş) programı yeterlikler

tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Bedensel koordinasyon hareketleri yapmak

Bedensel Koordinasyon Hareketleri

40/32

2

Kendini tanıyabilmek

Kendini Tanıyabilme

40/32

3

Başkalarını tanıyabilmek

Başkalarını Tanıyabilme

40/24

4

Hoşgörülü olmak

Hoşgörü

40/24

5

Sorumluluk almak

Sorumluluk

40/24

6

Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilmek

Estetik Özellikler Taşıyan Ürünler Oluşturabilme

40/32

7

Dil gelişimini sağlamak

Dil

40/32

8

Bilişsel alan yeterliklerine sahip olmak

Bilişsel Alan

40/32

9

Varlıkları algılamak

Varlıkları Algılama

40/32

10

Nesne kavramını algılamak

Nesne Kavramı

40/32

11

Problem çözebilmek

Problem Çözebilme

40/32

12

Öz bakım becerilerini geliştirmek

Öz Bakım Becerileri

40/32

TOP

LAM

 

480/360

erzurum uzundere halk eğitimi merkezi, uzundere halk eğitimi merkezi, erzurum uzundere hem, uzundere hem, erzurum uzundere halk eğitim, uzundere halk eğitim, erzurum uzundere halk eğitimi merkezi adresi, erzurum uzundere halk eğitimi merkezi telefonu, erzurum uzundere halk eğitimi merkezi telefon numarası, erzurum uzundere halk eğitimi merkezi tel no, uzundere halk eğitimi merkezi adresi, uzundere halk eğitimi merkezi telefonu, uzundere halk eğitimi merkezi telefon numarası, uzundere halk eğitimi merkezi tel no, erzurum uzundere hem adresi, erzurum uzundere hem telefonu, erzurum uzundere hem telefon numarası, erzurum uzundere hem tel no, uzundere hem adresi, uzundere hem telefonu, uzundere hem telefon numarası, uzundere hem tel no, erzurum uzundere halk eğitim adresi, erzurum uzundere halk eğitim telefonu, erzurum uzundere halk eğitim telefon numarası, erzurum uzundere halk eğitim tel no, uzundere halk eğitim adresi, uzundere halk eğitim telefonu, uzundere halk eğitim telefon numarası, uzundere halk eğitim tel no, erzurum uzundere halk eğitimi merkezi telefon no, uzundere halk eğitimi merkezi telefon no, erzurum uzundere hem telefon no, uzundere hem telefon no, erzurum uzundere halk eğitim telefon no, uzundere halk eğitim telefon no