İzmir Foça Halk Eğitim Merkezi 3-6 YAŞ ANNE DESTEK EĞİTİMİ KURS KURSU

İzmir Foça hem 3-6 YAŞ ANNE DESTEK EĞİTİMİ KURS KURSU

Sitemizde yayınlanan içerikler HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYGIN EĞİTİM PROGRAMLARI kapsamında yayınlanan modüllerden alıntıdır.

3-6 YAŞ ANNE DESTEK EĞİTİMİ KURS

3-6 YAŞ ANNE DESTEK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

3-6 YAŞ

ANNE DESTEK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI TEMALAR, KAZANIM SAYILARI VE SÜRELERİ

TEMA

NUMARALARI

TEMALAR

KAZANIM SAYISI

SÜRE/DERS

SAATİ

1

TANIŞMA, KADIN VE ANNE OLMAK

6

5

2

ÇOCUK VE AİLE TUTUMLARI

9

5

3

BEDENSEL VE ZİHİNSEL GELİŞİM

9

5

4

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

7

5

5

ÇOCUĞU DİNLEME VE KENDİNİ İFADE ETME

7

5

6

OLUMLU DAVRANIŞLAR GELİŞTİRME

7

5

7

OLUMSUZ DAVRANIŞLARI DEĞİŞTİRME

6

5

8

EMPATİ, ÇATIŞMA ÇÖZME VE ÖFKE YÖNETİMİ

10

5

9

ÇOCUĞUN SORUMLULUK KAZANMASI*

7

5

10

ÜREME SAĞLIĞI VE CİNSEL SAĞLIK*

8

5

11

CİNSEL EĞİTİM

7

5

12

ÇOCUĞUN GELİŞİMİNDE OKUL-AİLE-TOPLUM İLİŞKİLERİ

9

5

13

ÇOCUK VE OYUN

9

5

14

TUVALET EĞİTİMİ

8

5

 

EK OTURUM: BABA TOPLANTISI**(Temalara ayrılan haftalar içerisinde toplantı şeklinde yapılır.)

9

5

Toplam

108

70

3-6

Yaş

 

 

ETKİNLİK

ÖRNEKLERİ

 

TEMALAR

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

 

 

 

1

TANIŞMA, KADIN VE ANNE OLMAK

1. ADP’nin genel amacını bilir.

2. Gruptaki diğer katılımcılarla tanışır.

3. Grup kurallarını ve işleyişini bilir.

4. Kadın olmaktan kaynaklı beklentileri ve kadın olmanın ne ifade ettiğini bilir.

5. Annelik rolünün önemini ve anne olarak kız ve oğlan çocuklara eşit fırsat vermenin çocukların gelişimi üzerinde olumlu etkileri olduğunu bilir.

6. Anne olarak kız ve oğlan çocuklara eşit fırsatlar vermediğinde neler olabileceğini görür.

*Birbirimizi Tanıyalım/Eşini Tanı *Nasıl Kadın Olduk? *Nasıl Olmalı/Nasıl Olmamalı?

*Annemi Hatırlıyorum

Uygulanacak anne destek programının içeriği ve uygulanışı açıklanır.

Toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl oluştuğu ve nasıl kalıcı hale geldiği açıklanır.

Annelerin davranışlarının çocuklar üzerindeki uzun süreli etkileri fark ettirilir.

2

ÇOCUK VE AİLE

TUTUMLARI

1. Gelişimin temel özelliklerini bilir.

2. Çocuk gelişiminde ailenin önemini ve 3-6 yaş döneminde çocukların sağlıklı gelişimleri için dikkat edilmesi gereken noktaları bilir.

3. Çocuğun çocuk olmaktan kaynaklı özel haklarının neler olduğunu öğrenir.

4. Çocuk ihmal ve istismarının türlerini bilir.

5. Çocuk ihmal ve istismarını önlemek için yapabileceklerini öğrenir.

6. Çocuk yetiştirmede kullanılan farklı anne baba tutumlarını öğrenir ve bu tutumlara örnekler verir.

7. Çocuk yetiştirme tutumlarının çocuğun gelişimi üzerindeki etkilerini bilir.

8. Demokratik tutumun çocuğun gelişimini destekleyen ve haklarını koruyan en uygun tutum olduğunu bilir.

9. Demokratik ilişki yöntemlerini bilir ve uygular.

*İsim Hatırlama *Örnek Olay *Demokratik Tutum *Ey Ahali, Duyduk Duymadık Demeyin! *Öykü

Farklı aile tutumları örneklerle açıklanmalı ve annelerin tutumlar arasındaki farkı anlamaları sağlanmalıdır.

Demokratik tutumun çocuğun sağlıklı gelişimini destekleyen bir tutum olduğu üzerinde önemle durulmalıdır.

3

BEDENSEL VE

ZİHİNSEL

GELİŞİM

1. Çocuğun gelişimini destekleyici bir çevrede büyümesinin önemini ve gelişim alanlarını bilir.

2. Beynin işlevini ve stresin beyin gelişimine olan olumsuz etkisini öğrenir.

3. Çocuğun bedensel gelişiminin sağlıklı olabilmesi için yapılması gerekenleri bilir.

4. Çocuğun yaşı ilerledikçe vücutlarında olan değişikliklere örnekler verir.

5. Kız ve oğlan çocukların fiziksel değişimlerden nasıl etkilendiği ile ilgili örnekler verir.

6. Çocuğun büyük kas gelişimini desteklemek için neler yapabileceğini öğrenir.

7. Çocuğun küçük kas gelişimini desteklemek için neler yapabileceğini öğrenir.

8. Çocuğun zihinsel gelişim özelliklerini ve temel zihinsel becerilerini bilir.

9. Çocuğun zihinsel gelişimini desteklemek için anne baba olarak yapabileceklerine örnekler verir.

*Büyük-Küçük Kas Gelişimini Desteklemek

*Zihinsel Gelişimi Desteklemek *Örnek Olay *Art Arda Cümle Söyleme

Gelişim alanlarının (sosyal, duygusal, zihinsel, bedensel) bir bütün olduğu ve birbirinden etkilendiği açıklanır.

Bedensel ve zihinsel becerilerin yaşla değişiklik gösterdiği ve çevrenin desteği ile geliştirilebildiği vurgulanır.

Ailelerinin çocuklarının bedensel ve zihinsel gelişimini desteklerken cinsiyet ayrımcılığı yapmamalarının önemi üzerinde durulur.

4

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM

1. Çocuğun 3-6 yaş dönemindeki sosyal ve duygusal gelişim özelliklerini bilir.

2. Çocukların sosyal ve duygusal becerileri doğumdan itibaren nasıl edindiğini ve ailenin rolünü öğrenir.

3. Çocuğun kendini tanımasının önemini ve çocuğun kendini tanımasına destek olmak için yapabileceklerini öğrenir.

4. Çocuğun kendi ve başkalarının duygularını tanıyabilmesi için yapabileceklerini öğrenir.

5. Çocuğun duygularını uygun şekilde göstermesine yardımcı olmak için yapabileceklerini öğrenir.

6. İç denetim kavramını ve iç denetimi gelişmiş birinin davranışlarını bilir.

7. Çocuğun iç denetim geliştirmesini desteklemek için yapabileceklerini öğrenir.

*Örnek Olay *Kağıttan Uçak Yapımı

4 temel sosyal ve duygusal beceriler örnek olaylar üzerinden tartışılır ve çocuğun bu becerileri kazanması için çevrenin desteğinin önemi üzerinde durulur.

İç denetim kavramı detaylı olarak açıklanır.

Çocuğun sosyal kuralları öğrenmesi ve iç denetim geliştirmesi için yakın çevresinin yapabilecekleri örneklerle açıklanır.

5

ÇOCUĞU DİNLEME VE KENDİNİ İFADE ETME

1. Çocukla iletişimde iletişim engelleri ve bunların olumsuz etkilerini bilir.

2. Etkin dinlemenin önemi ve çocuk gelişimine olan katkılarını bilir.

3. Cinsiyet ayrımcılığının çocuk üzerindeki olumsuz etkilerini öğrenir.

4. Çocuğu ile iletişim kurarken kullandığı iletişim engellerini fark eder.

5. Çocuğuyla iletişim kurarken kendi duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde ifade etmenin önemi ve bunun çocuğuyla ilişkisine olan etkilerini bilir.

6. Öfkenin nedenlerini ve öfkeyi uygun bir şekilde ifade etme yöntemlerini öğrenir.

7. Kendi duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade etme denemeleri yapar.

*İletişim Engelleri *Etkili Dinleme *Örnek Olay *Davranış Tanımı *Kendini İfade Etme Alıştırması

İletişim engelleri örneklerle açıklanır.

İletişim engelleri kullanmadan etkili dinleme yönteminin nasıl kullanılacağı alıştırmalar yapılarak açıklanır.

Kendini ifade etme yönteminin adımları örneklerle açıklanır ve alıştırmalar yapılarak pekiştirilir.

6

OLUMLU

DAVRANIŞLAR

GELİŞTİRME

1. Çocuğun istenmeyen davranışları yapmasından önce anne olarak kullanabileceği olumlu disiplin yöntemleri olduğunu öğrenir.

2. Örnek olmanın çocuğa olumlu davranış kazandırmada etkili olduğunu ve nasıl örnek olması gerektiğini bilir.

3. Çocuğa olumlu davranış kazandırmada kullanılacak yöntemlerden biri olarak önleyici açıklamaların nasıl kullanabileceğini öğrenir.

4. Çocuğa olumlu davranış kazandırmada kullanılacak yöntemlerden biri olarak ortam hazırlamanın ne olduğunu ve nasıl kullanılacağını öğrenir.

5. Kural koyma ve sınırları belirlemenin olumlu davranış kazandırmada kullanılacak yöntemlerden biri olduğunu bilir ve bu yöntemi kullanırken dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenir.

6. Anne babaların kendi aralarında tutarlı davranmasının çocuğa olumlu davranış kazandırmadaki önemini fark eder.

7. Çocuğun olumlu davranışlarını takdir etmenin önemi ve takdir ederken dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenir.

*Çocuklar Görür, Çocuklar Yapar *Örnek Olay *Kural Koymak ve Uygulamak

Olumsuz bir davranış olmadan önce de yapılabilecek bazı şeyler olduğu açıklanır.

Demokratik tutumu benimseyen anne babaların, çocuklarında olumlu davranış geliştirmek için kullandıkları yöntemler örneklerle birlikte tartışılır.

Ev içinde kuralları koyarken ve uygularken dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulanır.

7

OLUMSUZ

DAVRANIŞLARI

DEĞİŞTİRME

1. Duygusal cezaların ve dayağın çocuk üzerindeki olumsuz etkilerini fark eder.

2. Şiddetin tanımını, türlerini ve hangi davranışların şiddet olduğunu öğrenir.

3. Çocuğun doğrudan veya dolaylı olarak şiddete maruz kalmasının ve tanık olmasının ihmal ve istismar olduğunu bilir.

4. Çocuk istismarının suç olduğunu ve çocuk istismarına tanık olunduğunda başvurulabilecek kurumların neler olduğunu öğrenir.

5. Olumsuz davranışları azaltma yöntemleri ve bu yöntemleri uygularken dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenir.

6. Çocuğa davranışın sonucunu yaşatmak ile ceza vermek arasındaki farkı bilir.

*Olumlu Disiplin Yöntemlerini Uygulama

*Örnek Olay

Dayağın ve duygusal cezaların çocuk istismarı olduğu ve suç olduğu vurgulanır.

Olumsuz davranışları değiştirme yöntemleri örnekler verilerek detaylı olarak açıklanır.

Ceza ile davranışın sonucu yaşatmak arasındaki fark açıklanır ve cezanın olumsuz davranışı değiştirmede etkili olmadığı vurgulanır.

8

EMPATİ, ÇATIŞMA ÇÖZME VE ÖFKE YÖNETİMİ

1. Empatinin anlamını ve empati kurmak için gerekli olan adımları bilir.

2. Empatinin ilişkilerde yapıcı ve olumlu etkileri olduğunu fark eder.

3. Şiddet uygulamanın, şiddete maruz kalmanın ve şiddete şahit olmanın olumsuz etkilerini fark eder.

4. Çocukla ilişkisinde şiddete başvurmadan neler yapabileceğini öğrenir.

5. Aile içi şiddet in ne anlama geldiğini ve çocukların aile içi şiddetten nasıl etkilendiğini bilir.

6. Kadının şiddetten korunmasına yönelik yasalar olduğunu öğrenir.

7. Kadın ve erkeklerin yasalardan eşit oranda yararlanamadıklarını bilir.

8. Öfke kontrolü yöntemini ve aşamalarını bilir.

9. Öfke kontrolü yöntemini kullanmayı örneklerle açıklar.

10. Aile içindeki çatışmalarda demokratik tutum yöntemlerini kullanmanın önemini ve bu yöntemlerin olumlu etkilerini bilir.

*Şiddetin Etkileri *Şiddete Duyarsız Kalma

*Senin mi Benim mi? *Öykü

Empati için gerekli olan adımlar örneklerle açıklanır.

Şiddetin etkileri uygulamalı etkinlik ile detaylarıyla tartışılır.

Öfke kontrolünün aşamaları örnekler verilerek ve uygulama yapılarak açıklanır.

9

ÇOCUĞUN

SORUMLULUK

KAZANMASI*

1. Çocuğa sorumluluk vermenin ve çocukta sorumluluk duygusu geliştirmenin önemini bilir.

2. Çocuğun özbakım becerilerini kazanmasının önemini ve özbakımına yönelik sorumluluklar alması için yapabileceklerini öğrenir.

3. Çocuğun ev içinde sorumluluk almasını sağlamak için yapabileceklerini öğrenir.

4. Sorumluluk verirken kız ve oğlan çocuklara eşit davranmanın olumlu etkilerini bilir.

5. Çocuğun okula yönelik sorumluluklarının neler olduğunu ve ailenin bu sorumlulukları kazandırması için yapabileceklerini bilir.

6. Çocuğun çevreye ve topluma karşı sorumlulukları olduğunu öğrenmesi için yapabileceklerini bilir.

7. Çocuğun doğa bilinci kazanmasının önemini ve çocuğun doğaya duyarlı davranışlar geliştirmesini sağlamak için yapabileceklerini bilir.

*Örnek Olay *Çocukluğumdaki Sorumlulukları Hatırlıyorum

*Sorumluluk Kazandırma

*Ev Ödevi ve Sorumluluk

*Doğa ve Toplum ile İlgili Sorumluluk Kazandırmak *Öykü

Çocuklara yaşına ve yeteneğine uygun sorumluluklar vermenin çocuklarda sorumluluk duygusunun gelişmesini desteklediği vurgulanır.

Çocukların özbakımına, evdeki işlere, okula ve ev dışındaki yaşama yönelik sorumluluklar edinebilmesi için yakın çevresinin yapacakları örnekler üzerinden açıklanır.

10

ÜREME SAĞLIĞI VE CİNSEL SAĞLIK*

Üreme organlarının isimlerini ve işlevlerini bilir.

1. Gebelik için uygun şartları ve gebelik sırasında karşılaşılabilecek sorunları öğrenir.

2. Bebeğin cinsiyetinin nasıl belirlendiğini öğrenir.

3. Doğum kontrolü ve gebeliği önleyici yöntemleri öğrenir.

4. Aile planlaması kavramını bilir.

5. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve bu hastalıklardan korunma yöntemlerini öğrenir.

6. Kadınlar arasında yaygın bir sorun haline gelen meme ve rahim ağzı kanserlerinden korunmak için yapabileceklerini bilir.

7. Eş ile sağlıklı ve bilinçli bir cinsel yaşama sahip olmak için yapabileceklerini bilir.

*Cinsiyetin Oluşumu *Örnek Olay

Cinsel sağlık, üreme sağlığı ve aile planlaması yöntemleri ayrıntılı olarak açıklanır ve katılımcıların öğrendikleri bu yöntemleri kendi hayatlarında uygulamaları sağlanır.

Bebeğin cinsiyetinin nasıl belirlendiği uygulamalı olarak gösterilir.

Meme kanserini erken teşhis etmek için evde yapılabilecek olan meme muayenesi uygulamalı olarak gösterilir.

11

CİNSEL

EĞİTİM

1. Çocukta cinselliğe duyulan merakın doğal ve onun gelişiminin bir parçası olduğunu bilir.

2. Çocukta cinselliğe merakın geliştiğini gösteren davranışların ve sözlerin neler olduğunu bilir.

3. Çocuğa cinsel eğitim verilmesinin faydasını öğrenir.

4. Çocuğun cinsellikle ilgili sorularını cevaplarken dikkat edilmesi gereken noktaları bilir.

5. Çocuğa cinsel eğitimin hangi yaşta verilmesinin uygun olduğunu öğrenir.

6. 3-6 yaş dönemindeki çocukların vücutlarında olan değişimler hakkında bilgilendirilmelerinin önemini ve nasıl bilgilendirilmeleri gerektiğini bilir.

7. Çocuğun cinsel gelişiminde önemli olan bazı konular (banyo yapmak, çıplaklık, yalnız uyumak, mastürbasyon, eşcinsellik, cinsel istismar) hakkında anne baba olarak yapabileceklerini öğrenir.

*Cinsiyet Ayrımı Yapmadan Çocukları Desteklemek *Örnek Olay

Çocuğa verilen cinsel eğitimin ve cinsellik konusunda çocuğun aileden doğru bilgiler edinmesinin önemi vurgulanır.

Cinsel eğitimin parçası olan bazı konularda (yalnız başına banyo yapmak, çıplaklık, yalnız uyumak, mastürbasyon, cinsel istismar) ailenin göstermesi gereken uygun tutumlar örnekler üzerinden açıklanır.

12

ÇOCUĞUN

GELİŞİMİNDE

OKUL-AİLE-

TOPLUM

İLİŞKİLERİ

1. Çocuğun okulu ile iletişim kurmanın ve okul ile işbirliği içinde olmanın faydalarını bilir.

2. Okul-aile işbirliğinin türlerini bilir.

3. Okul ile işbirliği kurmak ve okula destek olmak için kendi yapabileceklerinin farkına varır.

4. Okul aile işbirliğinin çocuğa, veliye ve öğretmene olan katkılarını bilir.

5. Yaşadığı çevrede/bölgede bulunan kurumları ve bu kurumların hizmetlerinden nasıl faydalanabileceğini öğrenir.

6. Çevresinde değiştirmek istediği şeyler hakkında neler yapabileceğini, kimlerden destek alabileceğini açıklar.

7. Çocukların toplumdaki insanlarla ilişki kurarken farklılıklara saygılı davranmalarının önemini bilir.

8. Çocuklara farklılıklara saygılı davranmayı öğretmek için yapabileceklerini bilir.

9. Çocukların ayrımcılığa uğramaması için yapabileceklerini ve nasıl bir tutum sergilemesi gerektiğini öğrenir.

*Çocuğum ve Anaokulu

*Örnek Olay *Okula Destek Yöntemleri

*Ayrımcılık ve Sonuçları

Okul-aile işbirliğinin türleri örnekleriyle birlikte detaylı olarak açıklanır.

Uygulamalı bir etkinlik ile ayrımcılığın ne olduğu ve etkileri fark ettirilir.

Çocukların farklılıklara saygılı bireyler olarak yetişmeleri için aile içinde yapılması gerekenler vurgulanır.

13

ÇOCUK VE OYUN

1. Çocuğun oyun oynarken neler hissettiğini ve neler düşündüğünü anlar.

2. Çocuğun oyununu desteklemek ve oyundan keyif almasını sağlamak için yapabileceklerinin farkına varır.

3. Çocuğun yaşına göre oynadığı oyunların değiştiğini ve 3-6 yaş arasında oynadığı oyunları öğrenir.

4. Çocuğun oyununda önemli olanın ne olduğunu bilir.

5. Oyunun çocuğun bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimini nasıl desteklediğini bilir.

6. Çocuğun oyununa katılmak ve oyun oynamasına fırsat vermek için yapabileceklerini bilir.

7. Çocuğu için oyuncak seçerken dikkat etmesi gereken noktaları öğrenir.

*Resim Yapıyoruz *Yap-boz

*Hangi Gelişim Alanını Destekler?

Çocuğun bakış açısından nelerin oyun olduğunu, nelerin olmadığını anlamak için annelerle uygulamalı bir etkinlik yapılır.

Çocuk için oyunda önemli olanın sonuç değil süreç içinde öğrendikleri olduğu vurgulanır.

Oyunun boşa harcanan zaman olmadığı, çocuğun tüm gelişim alanlarına katkı sağladığı açıklanır.

 

 

8. Çocuğunun bilgisayarda oyun oynama süresine nasıl sınırlama getireceğini bilir.

9. Çocuğun arkadaşlarıyla oyun oynamasının gelişimine olan katkısını ve çocuğun arkadaşlarıyla vakit geçirmesini desteklemek için yapabileceklerini bilir.

 

Oyuncak seçerken cinsiyet ayrımı yapmamanın ve doğayı korumanın önemine vurgu yapılır.

14

TUVALET

EĞİTİMİ

1. Çocuğa tuvalet eğitiminin ne zaman verilmesi gerektiğini ve tuvalet eğitimi almaya hazır olan çocuğun belirtilerini öğrenir.

2. Çocuğun tuvalet eğitimini kazanması için nelere dikkat etmesi gerektiğini bilir.

3. Çocuğu utandırıcı ve mahcup edici ifadelerden sakınmak gerektiğini bilir.

4. Tuvalet alışkanlığı ile ilgili olarak temizlik alışkanlığını da çocuğa öğretmek gerektiğini bilir.

5. Çocukla inatlaşma yaratacak ifadeler yerine sorumluluğu onun üzerine veren ifadeler kullanmanın önemini fark eder.

6. Gece alt ıslatmanın fizyolojik ve psikolojik sebepleri olabileceğini fark eder ve bunu önlemek için ne gibi yollar denenebileceği hakkında bilgi edinir.

7. Tuvalet takip tablosunu nasıl kullanacağını bilir.

8. Çocuk tuvalet eğitimi sürecinde gelişim gösterdiğinde takdir etme ve ödüllendirme göstermenin önemini bilir.

 

Tuvalet eğitimine başlamanın fizyolojik bir yaşı olduğu belirtilir.

Tuvalet eğitimini çocuğa kazandırırken dikkat edilmesi gereken yöntemlerin çocuğa aynı zamanda bir sorumluluk kazandırma olduğu vurgusu yapılır.

Tuvalet takip tablosunu nasıl kullanacağı açıklanır.

15

EK OTURUM: BABA

TOPLANTISI** (14 Hafta içerisinde yapılır.)

1. ADP’ye katılan annelerin eşleri AÇEV ve ADP hakkında bilgi sahibi olur.

2. Çocuk yetiştirmede farklı aile tutumlarını bilir.

3. Demokratik tutumun çocuğun gelişimini destekleyen ve haklarını koruyan en uygun tutum olduğunu bilir.

4. Etkili dinlemenin önemini bilir.

5. İletişim engelleri kullanmadan etkili dinleme yapabileceğini bilir.

6. Etkili dinlemede dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenir

 

ADP’ye katılan annelerin eşleri baba oturumu ile program hakkında bilgilendirilir.

Anne ve babaların çocuklarına karşı kullandıkları yöntemlerde tutarlı olmaları sağlanmaya çalışılır.

   

7. Kendini ifade etme yöntemini bilir ve uygular.

8. Çocukta olumlu davranışları geliştirmek için gerekli yöntemleri bilir.

9. Çocukta olumsuz davranışları azaltmak için kullanılabilecek yöntemleri bilir.

 

Anne ve babanın tutarlı davranmasının çocuğun gelişimine olan katkıları vurgulanır.

izmir foça halk eğitim merkezi, foça halk eğitim merkezi, izmir foça hem, foça hem, izmir foça halk eğitim, foça halk eğitim, izmir foça halk eğitim merkezi adresi, izmir foça halk eğitim merkezi telefonu, izmir foça halk eğitim merkezi telefon numarası, izmir foça halk eğitim merkezi tel no, foça halk eğitim merkezi adresi, foça halk eğitim merkezi telefonu, foça halk eğitim merkezi telefon numarası, foça halk eğitim merkezi tel no, izmir foça hem adresi, izmir foça hem telefonu, izmir foça hem telefon numarası, izmir foça hem tel no, foça hem adresi, foça hem telefonu, foça hem telefon numarası, foça hem tel no, izmir foça halk eğitim adresi, izmir foça halk eğitim telefonu, izmir foça halk eğitim telefon numarası, izmir foça halk eğitim tel no, foça halk eğitim adresi, foça halk eğitim telefonu, foça halk eğitim telefon numarası, foça halk eğitim tel no, izmir foça halk eğitim merkezi telefon no, foça halk eğitim merkezi telefon no, izmir foça hem telefon no, foça hem telefon no, izmir foça halk eğitim telefon no, foça halk eğitim telefon no