Kastamonu Azdavay Halk Eğitim Merkezi kursları, Kastamonu Azdavay hem kursları